Odklad dane

ODLOŽÍME VAŠE DANĚ O TŘI MĚSÍCE - LETOS AŽ DO 1. ČERVENCE!

JEDNODUŠE - RYCHLE - LEVNĚ

OSOBNÍ PŘÍSTUP A ZÁRUKA - přímo od daňového poradce

Funguje to jednoduše! Musejí být splněny pouze tyto tři podmínky:

  1. Nejpozději do 1. dubna 2019 musí být vašemu finančního úřadu předána plná moc zmocňující daňového poradce ke zpracování a podání vašeho přiznání k dani z příjmů.
  2. Vaše přiznání k dani z příjmů musí tento daňový poradce zpracovat.
  3. Vaše přiznání k dani z příjmů musí tento daňový poradce na finanční úřad podat elektronicky v prodlouženém termínu do 1. 7. 2019.*

ADMINISTRATIVU SPOJENOU S ODKLADEM DANĚ (podepsání smlouvy, podepsání plné moci a úhradu služby) LZE VYŘÍDIT

buď do 28. 3. 2019 POŠTOU - postup viz Etapa I

nebo až do 1. 4. 2019 OSOBNĚ - během jediné návštěvy naší kanceláře

Zavolejte nám, postup rádi vysvětlíme a všechny potřebné informace vám poskytneme na tel. číslech:

+420 604 374 651    nebo     +420 257 323 100

Osobní vyřízení administrativy spojené s odkladem daně plně nahrazuje Etapu I popsanou dále na našich stránkách.
Etapa II a Etapa III pak proběhnou beze změny tak, jak je dále uvedeno.

Jak postupovat?

*Pozn. Podrobnou právní úpravu prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání najdete v §136 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v platném znění.

počítadlo