Odklad dane

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.

Etapa I

Postupujte prosím v následujících čtyřech krocích Etapy I. Všechny čtyři kroky je třeba splnit nejpozději do 28. března 2019 při vyřízení POŠTOU nebo do 1. dubna 2019 při OSOBNÍM vyřízení, jinak nebudou zákonné podmínky pro odklad daně splněny a termín nebude prodloužen!


1. krok:

Stáhněte si smlouvu, vyplňte potřebné údaje, smlouvu vytiskněte ve dvou provedeních a podepište (právnické osoby musejí smlouvu podepsat způsobem, který mají uvedený v obchodním rejstříku - obvykle připojují název společnosti). Obsah smlouvy prosím neměňte, v případě změny ji nemůžeme akceptovat.

Pro fyzické osoby
Pro právnické osoby

MS Word Smlouva - fyzická osoba

 

MS Word Smlouva - právnická osoba


2. krok:

Stáhněte si plnou moc, vyplňte potřebné údaje, plnou moc vytiskněte ve třech provedeních a podepište (právnické osoby musejí plnou moc podepsat způsobem, který mají uvedený v obchodním rejstříku - obvykle připojují název společnosti). Znění plné moci prosím neměňte, v případě změny ji nemůžeme akceptovat.

V případě podání přiznání za spolupracující osoby je třeba připravit plnou moc zvlášť za každou osobu, za kterou bude podáváno daňové přiznání v prodloužené lhůtě, opět v trojím vyhotovení.

Pro fyzické osoby 
Pro právnické osoby

MS Word Plná moc - fyzická osoba

MS Word Plná moc - právnická osoba


3. krok:

Zaplaťte, prosím, níže uvedenou částku – musí být uhrazena (připsána na náš účet č. 202134437/0300 nebo uhrazena v hotovosti na naší kontaktní adrese) nejpozději do 28. 3. 2019 při vyřízení POŠTOU nebo do 1. 4. 2019 při OSOBNÍM vyřízení.

FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA
Fyzická osoba 2 990,- Kč
(3 618,- Kč s DPH)
Právnická osoba 3 990,- Kč
(4 828,- Kč s DPH)
Fyzická osoba se spolupracujícími osobami
(všechna přiznání za fyzickou osobu a spolupracující osobu/y)
4 490,- Kč
(5 433,- Kč s DPH)
 
Jako variabilní symbol (VS) uveďte vaše daňové identifikační číslo DIČ bez písmen nebo rodné číslo (RČ) Jako variabilní symbol (VS) uveďte vaše daňové identifikační číslo (DIČ) bez písmen

Cena zahrnuje všechny tři etapy, tj. nejen prodloužení lhůty, ale i zpracování a podání vašeho daňového přiznání daňovým poradcem. Je to cena konečná (cena včetně 21% DPH je uvedena v závorce). Žádné další platby (např. poštovné) neúčtujeme.


4. krok:

Doručte tři podepsané výtisky plné moci a dva podepsané výtisky smlouvy na naši korespondenční adresu (viz smlouva), buď POŠTOU nejpozději do 28. 3. 2019 nebo po předchozí telefonické dohodě OSOBNĚ nejpozději do 1. 4. 2019 (pozor, rozhoduje datum doručení dokumentů do naší kanceláře!).

Pokud nám doručíte plnou moc do 28. 3. 2019, předáme ji na FÚ my. Pokud nám doručíte plnou moc až po 28. 3. 2019, prosím počítejte s tím, že budete ještě muset doručit plnou moc podepsanou daňovým poradcem nejpozději do 1. 4. 2019 na svůj finanční úřad vy (buď osobně nebo datovou schránkou).

Rozhodně proto nedoporučujeme nechávat vyřízení odkladu na poslední chvíli!


Naše kancelář po doručení výše uvedených dokumentů a obdržení platby provede v Etapě I tyto úkony:

  1. Dokumenty podepíšeme a plnou moc buď podáme na finanční úřad (pokud jsme ji od vás obdrželi do 28. 3. 2019) nebo (pokud jsme ji od vás obdrželi po 28. 3. 2019) vám ji předáme osobně nebo zašleme elektronicky, abyste ji sami doručili na svůj místně příslušný finanční úřad (toto je třeba stihnout nejpozději do 1. 4. 2019!).
  2. V případě fyzických osob budeme informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení o odložení termínu pro podání daňového přiznání.
  3. Jednu verzi námi podepsané smlouvy, plné moci a kopii informace pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení zašleme zpět na vaši adresu.
  4. Zašleme vám daňový doklad s 21 % DPH, abyste mohli nárokovat odpočet DPH, pokud jste plátci této daně.

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.