Odklad dane

Předkládáme vám co nejjednodušší postup pro odložení daně, který šetří váš čas a peníze. Připomínáme, že s penězi určenými na zaplacení daně budete moci disponovat o tři měsíce déle.

Naše spolupráce proběhne ve třech etapách. Na první a druhé se aktivně podílíte vy, třetí etapa je na nás, vy pouze zaplatíte vypočtenou daň finančnímu úřadu:

Etapa I.

Vyřízení administrativy potřebné pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2019. Vše je třeba stihnout nejpozději do 28. března 2019 při vyřízení odkladu POŠTOU nebo do 1. dubna 2019 při OSOBNÍM vyřízení odkladu. Pozor, později to již nelze - lhůta by nebyla prodloužena!(postup je zde)

Priznani

Etapa II.

Dodání podkladů pro zpracování daňového přiznání. Potřebné dokumenty od vás musíme obdržet nejpozději do 17. května 2019. (postup je zde)

Etapa III.

Zpracování a podání daňového přiznání na finanční úřad do 1. července 2019. To zajistíme my. Zpět vám zašleme e-mailem nebo poštou kopii přiznání a potvrzení o jeho elektronickém podání (podat přiznání v prodloužené lhůtě jinak než elektronicky nelze). Vy pouze zaplatíte daň. Tím bude vše úspěšně vyřízeno.