Odklad dane

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.

Etapa II

Postupujte v následujících dvou krocích Etapy II. a to nejpozději do 17. května 2019, ale samozřejmě čím dříve, tím lépe.

Rádi bychom na tomto místě zdůraznili, že služba www.dane-odklad.cz je založena na maximální jednoduchosti a je určena těm, kterým jde především o prodloužení lhůty pro podání přiznání. Předpokládá, že obdržíme kompletní a správné podklady, ze kterých daňové přiznání jednoduše sestavíme. Jen díky tomu jsme schopni nabídnout tak nízkou cenu.

Samozřejmě rádi nabídneme i další služby včetně pomoci s přípravou podkladů pro daňové přiznání, kontrolu podkladů, kompletní zpracování přiznání na základě předloženého účetnictví, zpracování účetnictví, vyúčtování pojistného pro podnikatele fyzické osoby atd. atd. Pokud byste měli o tyto služby zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 257 323 100 nebo +420 604 374 651 nebo na dane-odklad@dekconsult.cz, rádi vám připravíme individuální nabídku podle vašich požadavků. Více informací o službách naší kanceláře získáte také na www.dekconsult.cz.


1. krok:

Shromážděte a sestavte údaje ke zpracování vašeho daňového přiznání tak, aby údaje, jejich obsah a uspořádání byly totožné s tiskopisem „Přiznání k dani z příjmů za rok 2018“ (viz podmínky smlouvy). Pokud údaje ke zpracování vašeho daňového přiznání nevyplňujete přímo do tiskopisu daňového přiznání, nezapomeňte u jednotlivých hodnot uvádět čísla řádků daňového přiznání. Máte-li výstupy přímo z účetního programu, zajistěte aby jednotlivé údaje odpovídaly číslům řádků tiskopisu přiznání daně z příjmů a tyto údaje označte odpovídajícím číslem řádku formuláře přiznání.

Zde vám nabízíme odkazy na stránky, kde lze nalézt formuláře přiznání k dani z příjmů:

Interaktivní formulář Ministerstva financí pro elektronické podání daňového přiznání na:https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Tato aplikace odfiltruje možné chyby při zpracování přiznání.
 Vyplněný formulář přiznání lze vytisknout a následně odeslat do naší kanceláře, není tedy nutné elektronické podání.
Pokud využijete tuto možnost, velmi nám pomůžete, když nám pošlete i elektronickou verzi přiznání (soubor ve formátu *.xml).

 

Pro fyzické osoby (FO)
Pro právnické osoby (PO)

PDF Formulář daně z příjmů fyzických osob za rok 2018

MS Excel Formulář daně z příjmů fyzických osob za rok 2018

PDF Formulář daně z příjmů právnických osob za rok 2018

MS Excel Formulář daně z příjmů právnických osob za rok 2018

 

 


2. krok:

Zašlete podklady nebo vyplněný formulář přiznání, případně i soubor ve formátu *.xml (ten preferujeme - jednoduše jej vygenerujete při použití aplikace ministerstva financí) vytvořené podle 1. kroku elektronicky na adresu: dane-odklad@dekconsult.cz nebo poštou (poštou prosím zašlete i veškeré potřebné přílohy) na naši adresu: DEK Consult, spol. s r.o., Korunní 810/104 A1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady.

Podklady a přílohy zašlete tak, abychom je obdrželi nejpozději do 17. května 2019. Nezapomeňte přiložit všechny dokumenty, které je třeba přiložit k vašemu daňovému přiznání. Pokud některé přílohy neobdržíme, bude přiznání podáno bez nich. Lze pak předpokládat, že budete finančním úřadem vyzváni k doplnění.


Naše daňová kancelář po doručení výše uvedených dokumentů provede v Etapě II tyto úkony:

  1. Pokud neobdržíme podklady do 17. května 2019, budeme vás informovat e-mailem.
  2. Na základě vámi zaslaných dokumentů zpracujeme vaše přiznání k dani z příjmů.
    Pokud v podkladech zjistíme nesrovnalosti, e-mailem vás vyzveme k jejich odstranění.

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.