Odklad dane

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.

Etapa III.

Podání daňového přiznání v termínu do 1. července 2019 řeší již jen naše daňová kancelář. Vaším jediným úkolem je zaplatit včas daň (také do 1. července 2019).

V této etapě naše kancelář vaše přiznání k dani z příjmů zpracované a podepsané daňovým poradcem doručí elektronicky (jinak to nelze!) finančnímu úřadu. Jednu kopii daňového přiznání a potvrzení o jeho elektronickém podání (toto potvrzení plně nahrazuje razítko finančního úřadu) vám zašleme e-mailem nebo poštou na vaši adresu, a to nejpozději do 15. 7. 2019. Tím bude vše úspěšně vyřízeno.

Etapa I. -> Etapa II. -> Etapa III.